top of page

Děti ve štorchově zahradě

Současný projekt „Děti ve Štorchově zahradě“ je pokračováním projektu „Eduard Štorch – keramika od pravěku po současnost“. Děti a mládež chceme tímto projektem podpořit v rozvoji řemeslných dovedností, vést je k osvojení nových znalostí a dovedností. Dále chceme v dětech vzbudit zájem o každodenní kontakt s přírodou, vést je k vnímání, poznávání a chápání souvislostí v dění přírodních společenstev i uvažování o možnostech vlastní odpovědnosti v přístupu k životnímu prostředí.

 

Děti, které tráví více času venku, jsou fyzicky aktivnější, méně u nich hrozí nadváha nebo obezita, rychleji rozvíjí svou hrubou i jemnou motoriku.

 

V letošním roce bychom rádi posunuli možnosti naší práce s dětmi a mládeží. Naše řemeslné dílny a workshopy chceme realizovat na pozemku „Štorchovy zahrady“ (podrobněji o Štorchově zahradě viz Příloha č. 5), čímž navazujeme na Štorchovy myšlenky „výuky pod širým nebem“ (podrobněji o Eduardu Štorchovy a jeho pedagogické činnosti a myšlenkách viz Příloha č. 6). K tomu, abychom mohli řemeslné dílny realizovat venku, potřebujeme především elektrickou energii, kterou by zajistila mobilní elektrocentrála. Dále pak z hlediska dodržení hygienických standardů potřebujeme venkovní WC.

 

Mobilní elektrocentrálu by náš spolek využíval také při dalších řemeslných dílnách a workshopech pro děti, mládež a rodiče s dětmi. Především bychom rádi pokračovali v již zavedeném keramickém kroužku, konkrétně chceme pracovat s dětmi venku na elektrickém hrnčířském kruhu, (který jsme zakoupili z dotace Středočeského kraje roku 2017), vyrábět lité svíčky ze včelího vosku a bylinková mýdla, pracovat s ovčí vlnou atp.).

 

Zázemím pro naše programy je zrekonstruovaná maringotka, kterou našemu spolku zapůjčilo město Mělník. Maringotka je umístěna na oploceném pozemku „Štorchovy zahrady“ o níž naš spolek pečuje. Sem se také přesunuje těžiště naší činnosti programů pro děti a mládež.

 

Podle statistik české děti tráví sledováním televize nebo hraním na PC v průměru něco mezi 3,5 – 5 hodinami denně. Téměř polovina dětí je venku méně než hodinu denně, část z nich skoro vůbec. V našem civilizačním okruhu se pohybujeme převážně v námi vytvořeném prostředí a trávíme podstatně více času mezi čtyřmi stěnami domů, než venku přítomností v přírodním světě. Dokonce nehledě na to, zda žijeme ve městě nebo na vesnici. (ZDROJ: Děti venku v přírodě: ohrožený druh? Proč naše děti potřebují přírodu pro své zdravé učení, Daniš Petr, vydalo: Ministerstvo životního prostředí, 2016.)

Popis projektu Děti ve Štorchově zahradě

Vzdělávací část – Seznámení se s osobností Eduarda Štorcha, jeho literární činností (četba, poslech) a archeologickou prací. Následná diskuse na téma Pravěk – jak tehdy lidé žili, proč bylo výhodné žít ve skupinách, jaké asi řečili problémy, v čem jsme si podobní a čím se lišíme. Dojdeme až k řemeslům a jejich proměně – tehdy a dnes.

Praktická část – V této části děti čeká vlastní práce s kermickou hlínou. Točení na hrnčířském kruhu, výroba mističek, pohárů, sošek lidí a zvířat. V této práci se potkává minulost s přítomností. Hrnčířské výrobky budou vypáleny v elektrické peci. „Pravěké sošky“ pak v jámě přímo na Štrochově zahradě.

Děti se pod vedením dospělých a odpovědných osob naučí, jak správně keramiku zasypat a zaskládat dřevem, aby vše prohořelo tak, jak má a keramická dílka byla řádně vypálena. Hledání keramiky ve vychladlém popelu je opět na dětech samých. Tato část programu je velkým překvapením. Proces hledání je zajímavý (výrobky jsou šedočerné), někdy se může stát, že výrobek nezůstane celý a je třeba najít jeho části a znovu ho sestavit (archeologická práce).

Cíle projektu

Cílem našeho projektu je rozvoj dovedností, manuální zručnosti, tvořivosti dětí a mládeže. Dále zprostředkování, zkušenosti, že mnoho volnočasových aktivit, které jsou děti zvyklé realizovat v interiérech, je možné stejně dobře dělat i venku. Například pracovat na elektrickém hrnčířském kruhu, odlévat svíčky, bylinková mýdla,  učit se plést z vrbového proutí atd. Všechny výše uvedené činnosti dětem poskytnou zkušenost, že musí nejdříve vynaložit jistou dávku představivosti a trpělivosti než se jim podaří vytvořit takový výrobek, který si přejí. Následně tak dojdou poznání, že řemeslo je opravdu něco jiného než průmyslová výroba. Hodnota vlastnoručně vytočeného funkčního hrnečku bude pro dítě jasná, protože bude mít vlastní zkušenost, což jistě pozitivně ovlivní i jeho vnímavost a uznání k práci profesionálních řemeslníků.

Díky elektrocentrále budeme moci dětem promítnout v zahradě např. tématický film o mravencích a hned po projekci vyrazit do terénu, přesvědčit se o fungování tohoto společenstva. Vzhledem k tomu, že zde budou děti a jejich doprovod trávit několik hodin (projektové vyučování) musíme jim zajistit možnost použití standardizované toalety.

Cílové skupiny projektu:

  1. Žáci 1. stupně městských ZŠ

  2. Děti z MŠ

  3. Děti předškolního věku s rodiči

  4. Děti předškolního až staršího školního věku, které jsou návštěvníky Mělnického kulturního léta

  5. Děti a mládež z menších obcí, které mají neblíže k řemeslu.

bottom of page