top of page
IMG_7368.jpg

Kdo jsme:

         Jsme spolek s dlouhou tradicí. Na Mělníku působíme od roku 1994.

V současné době se věnujeme především environmentální výchově a vzdělávání. Naše projekty vycházejí z principu místně zakotveného učení a badatelsky orientované výuky. Pořádáme tvůrčí řemeslné dílny pro děti a mládež, podporujeme myšlenky Fairtrade, snažíme se o trvale udržitelný způsob života, ochranu přírody, opětovné propojení člověka se světem přírody a historií místa v němž žije.

    Na pozemku o rozloze cca 7.000 m2 jsme vytvořili přírodní Zahradu na Včelíně, pěstujeme zeleninu, chováme včely, obnovujeme starý ovocný sad... Zahrada se nachází v pásmu zajímavých archeologických nálezů. Naše činnost je inspirována myšlenkami reformního pedagoga a spisovatele Eduarda Štorcha.

bottom of page