Kdo jsme:

         Jsme spolek s dlouhou tradicí. Na Mělníku působíme od roku 1994. V současné době se věnujeme především environmentální výchově, přírodním zahradám, vzdělávání a tvůrčím řemeslným dílnám pro děti a mládež. Snažíme se o ochranu přírody, trvale udržitelný způsob života a opětovné propojení člověka se světem přírody a historií místa v němž žije. Na pozemku o rozloze cca 7.000 m2 vytváříme přírodní zahradu, chováme včely, obnovujeme starý ovocný sad... Zahrada se nachází v pásmu zajímavých archeologických nálezů. Naše činnost vychází z myšlenek pedagoga a spisovatele Eduarda Štorcha, RNDr. Karla Žebery, DrCs a inspiruje nás život pravěkých lidí na území dnešného mělnicka.