IMG_7368.jpg

Kdo jsme:

         Jsme spolek s dlouhou tradicí. Na Mělníku působíme od roku 1994.

V současné době se věnujeme především environmentální výchově, naše vzdělávaí projekty vycházejí z místně zakotveného učení a principu badatelsky orientované výuky. Pořádáme tvůrčí řemeslné dílny pro děti a mládež. Podporujeme myšlenky Fairtrade, snažíme se o trvale udržitelný způsob života, ochranu přírody, opětovné propojení člověka se světem přírody a historií místa v němž žije.

    Na pozemku o rozloze cca 7.000 m2 vytváříme přírodní zahradu, chováme včely, obnovujeme starý ovocný sad... Zahrada se nachází v pásmu zajímavých archeologických nálezů. Naše činnost vychází z myšlenek pedagoga a spisovatele Eduarda Štorcha, RNDr. Karla Žebery, DrCs.