top of page
Pampeliška listy

Zahrada ticha Na Ráji

         V roce 2020 jsme začali pracovat na projektu Cesta Viktora Dyka. Zprůchodnili jsme poetickou úvozovou cestu vedoucí z Mlazic Na Ráj a věnovali ji památce básníka, prozaika, dramatika a publicisty Viktora Dyka.

 

          Cesta končí pár desítek metrů od hřbitova Na Ráji na jedné straně a na straně druhé pár kroků od loučky rozptylu. Vedle hřbitova se nachází úložiště suti a materiálu jedné stavební firmy a naproti rozptylové loučce je neudržovaná plocha.

Trochu rozpačité okolí míst posledního odpočinku našich předků.

Pokud tam člověk přijde zavzpomínat, nemá si ani kam sednout. Bezradně postojí, vyhne se některému z projíždějících aut a s podivným pocitem neurčitosti zase odchází.

Okolí jako by jen zrcadlilo dnes tak vytěsňovanou jistotu, že životní pouť každého člověka jednou skončí. Pokud pochopíme, jak na nás taková místa působí, cítíme jistý vnitřní imperativ takové prostředí změnit.

          V rámci dotačního programu Středočeského kraje jsme podali žádost na podporu vybudování ZAHRADY TICHA NA RÁJI. Ve veřejném hlasování jsme uspěli. Cílem našeho projektu je proměna dnes neudržované půdy s nálety křovin a trav, v otevřenu odpočinkovou zahradu s okrasnými keři, květinami a místy, kde lidé budou mít možnost posedět a zavzpomínat.

 

          Zahrada bude neoplocená a kdykoliv volně přístupná veřejnosti. Místo, které člověku poskytne prostor ke ztišení, vzpomínání nebo někomu jen zajímavý pohled na Chloumek a Mělník. Zahrada, která slouží člověku – místo se schopností poskytnout člověku v dané chvíli prostor pro to být „tady a teď“, dodat mu energii, a dát čas pro vyrovnání rozcitlivělého ladění.

 

            Celý náš koncept vychází ze zásad tvorby přírodních zahrad.

bottom of page