top of page

Zahrada ticha 

Místo, které člověku nabízí prostor pro vzpomínání

 

V letošním roce členové mělnického spolku Studio Eko-Logika dokončili několikaletý projekt, jehož výsledkem je vznik nové odpočinkové zahrady v blízkosti hřbitova Na Ráji a loučky rozptylu.

Donedávna u mlazického krematoria chybělo místo, kam by se lidé mohli posadit, zavzpomínat a vyrovnat své rozcitlivělé ladění. Návštěvníci zde jen postáli, vyhnuli se projíždějícím automobilům a pak se vydali na zpáteční cestu. Dost rozpačité okolí míst posledního odpočinku našich předků, které jako by zrcadlilo dnes tak vytěsňovanou jistotu, že životní pouť každého z nás jednou skončí.

Pokud vnímáme, jak na člověka taková místa působí, cítíme určitý vnitřní imperativ toto prostředí změnit.

            V rámci dotačního programu MŮJ KRAJ – Participativní rozpočet Středočeského kraje jsme v roce 2020 podali žádost a také díky veřejnému hlasování mělnických občanů jsme uspěli. Naším cílem bylo proměnit toto neutěšené místo v otevřenou odpočinkovou zahradu.

Bylo potřeba vykácet náletové dřeviny, rekultivovat celý pozemek, navézt tuny nové ornice, vybudovat parkovací stání. Podle architektonického návrhu Ing. Pavlíny Dvořákové jsme osázeli zahradu stromy, keři a květinami, vytvořili štěpkované pěšiny a v neposlední řadě vytvořili odpočinková místa pro příchozí. Také realizace tohoto projektu se neobešla bez stovek dobrovolnicky odpracovaných hodin členů spolku Eko-Logika, z. s.

Celý tento koncept vychází ze zásad tvorby přírodních zahrad a navazuje na naše předchozí projekty Cestu Viktora Dyka a obnovu ovocných sadů. V budoucnu bychom chtěli tuto lokalitu proměnit v klidovou zónu sloužící k vycházkám.

 

            Zahrada je neoplocená a kdykoliv volně přístupná veřejnosti. Je to místo, které v dané chvíli nabízí člověku prostor pro vnímání „tady a teď“, místo ztišení s výhledem na Chloumek a jeho okolí.

 

Realizace zahrady: Studio Eko-Logika, z. s., Martin Hnilica, s. r. o.

Projekt byl financován výhradně z dotačního programu

MŮJ KRAJ – Participativní rozpočet Středočeského kraje

bottom of page