top of page

Nabídka programů

Zveme vás do Zahrady Na Včelíně, která se nachází v Mělníku- Mlazicích

Učíme se venku

         Vycházíme z RVP ZV – environmentální výchova (probíraná látka v prvouce a násl. v přírodovědě a vlastivědě) za využití ryze místních témat (programy označované jako místně zakotvené učení nebo vzdělávání zakotvené v životním prostředí).

 

Tématické okruhy EVVO v dokumentu RVP ZV:

 • Člověk a jeho svět

 • Člověk a příroda

 • Člověk a společnost

 • Člověk a zdraví

 • Informační a komunikační technologie

 • Člověk a práce

 • Umění a kultura

 

         Programy místně zakotveného učení propojují pochopení obvykle oddělených vzdělávacích oborů jako je studium přírodních a sociálních systémů a jejich vzájemné vazby. Střídá se samostatná a skupinová práce žáků.

FILOSOFIE V ZAHRADĚ

učíme se spolu lépe komunikovat
 • Napadá vás, že by nebylo do věci váš třídní kolektiv trochu stmelit?

 • Prospělo by klimatu ve vaší třídě více empatie, respektu k různým názorům a dovednost dětí vzájemně si naslouchat?

 • Chcete podpořit u svých dětí vnímavost, kritické myšlení a ochotu dělit se o své nápady?

 • Program je vhodný pro žáky I. i II. stupně ZŠ. Můžete ho absolvovat v Zahradě Na včelíně, kde si užijete celé dopoledne s filosofií v pohybu, hrami a sdílením, nebo ho ve zkrácené podobě umíme přivézt i k vám do školy.

IMG_9510.HEIC
msvecl10.jpg

Jak žijí včely

 • Nabízíme možnost seznámit se společenstvím včel v autentickém prostředí - poblíž včelnice. Vlastníme ukázkový úl, jehož jedna část je prosklená, což dětem umožňuje podívat se na práci včel zblízka.

 • Přednáška o životě včel (jaké včely v úlech žijí, jak pracují, co dělá včelí matka, jaký život mají včelí samečci – trubci, proč jsou včely pro člověka užitečné a mnoho dalšího).

 • Aktivity: Pohled do úlu, rozebrání a prohlídka modelového úlu, práce s mikroskopy, různé poznávací a didaktické hry na téma včely a včelaření.

 • Pro děti máme připravené ochranné pomůcky (včelařské klobouky i rukavice), které mohou využít při přístupu k pozorovacímu úlu.

 • Cílové skupiny: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Mravenci a brouci

 • Mravenci jsou společenstvo, které se svým životem podobá včelám. Řídí se přísnými pravidly a bez vzájemné spolupráce by jedinec jen těžko přežil. Cílem programu je zprostředkovat dětem poznání, že hmyz je pro člověka velmi důležitý. 

 • Vycházíme z badatelsky orientované výuky (BOV), respektujeme přirozený dětský zájem poznávat a objevovat.

 

 • Aktivity: Prohlídka velkého broukoviště (hmyzí hotel), různé poznávací a didaktické hry na téma mravenci a jejich život.

Pozorovat můžeme: přímo, pod lupou i pod mikroskopem.

 

Cílové skupiny: MŠ, 1. stupeň ZŠ

IMG_20210603_102804.jpg
asi tuto.jpg

Vyvýšené záhony

 • Setí, sázení a sklizeň. Nabízíme dětem možnost osázet si svůj vyvýšený záhon, můžete si přijít zasadit předpěstovanou sadbu a občas zkontrolovat jak roste.

 • Děti se dozví, co jsou to vyvýšené záhony, na jakém principu fungují a čím se liší od záhonů klasických. Zařadíme také pohled do historie – od kdy a proč vlastně člověk pěstuje zemědělské plodiny, proč to lidé dělají dnes – když se přece dá vše pohodlně koupit J. Ve skupinách si naplánují vlastní zahradu a představí ji ostatním.

 • Na podzim zveme MŠ na tématický program Sklizeň zeleniny. Děti si vyzkouší vykopávání brambor, trhání řepy, sklizeň dýní atd.

 

 • Aktivity: Jsme vybaveni odlehčeným dětským nářadím firmy Fiskars (sázecí lopatky, hrábě, rýče i zahradnické rukavice), takže dětem nic nebrání, aby si vyzkoušely opravdické zahradničení.

​      Cílové skupiny: MŠ, ZŠ

Ptáci a další zvířata
v zahradě

 • Čeká vás vyprávění o ptačím životě, historii vývoje ptáků, praktické zkoumání ptačích per pod mikroskopem atd. Dozvíte se jak ptáky správně krmit a proč je dobré mít na zahradě pítko, povíme si i několik vtipných i zajímavých faktů ze života různých ptačích druhů.

 • Cestou na Včelín se můžete těšit na ptačí hledačku.

 • Na Včelíně je velké ptačí krmítko, budky, v nichž aktuálně hnízdí ptáci, ukázkové budky pro malé i větší ptactvo (sovy) a nechybí ani zásobník materiálů ke stavbě ptačích hnízd.

 • Aktivity: Poznávání ptáků, čím jsou ptáci přírodě a člověku prospěšní a co nás může inspirovat.

 • Dále zjistíme, která zvířata volně žijí v neoplocené části zahrady (přichází tam srnky, zajíci, bažanti, ježci, ...) prohlédneme si jejich stopy a ve skupinkách vyzkoušíme jednak poznávání zvířat podle stop, jednak vlastní „stopovačku“ určitého zvířete.

 • Užijete si velké množství didaktických her a pomůcek.

 • Cílové skupiny: MŠ, 1. stupeň ZŠ

DSC09946.JPG

Můj rodný kraj (Mlazice a Pšovka)

 • Jedná se o vycházku z Mlazic na Pšovku, povídání o klášteru, památných stromech, křížcích kolem cest, vyprávění o řemeslech, kterými se mlazičtí živili atp. Cestou si porovnáme pohledy na různá místa v současnosti a minulosti (fotografie) a zasadíme je do historického kontextu. Zmíníme život a dílo básníka a prozaika Viktora Dyka. Nevynecháme ani pověsti a legendy, které se váží k Chloumku.

To vše zábavnou formou, kdy si děti budou aktivně zaznamenávat informace, které ve finále zpracují a vytvoří „nástěnku“ - co nového se v projektu dozvěděly.

 

Cílová skupina: ZŠ (3. ročník až II. stupeň)

Cesta do pravěku

 • Krajina, jak ji neznáme GEOLOGICKO – HISTORICKÁ VYCHÁZKA

 • V 50. letech 20. stol. prováděl RNDr. Karel Žebera, DrCs. na území Mlazic a Vehlovic geologický výzkumu. Nalezl kamenné valounové industrie vyrobené především z křemene a křemence pocházející z doby kamenné. Zbraně, drasáky, pěstní klíny, velké hroty vyrobené z  úštěpů.  V Mlazicích zůstaly tyto kamenné výrobky ležet na povrchu opukových plání.

 • Řeč bude také o časech, kdy hora Říp byla činnou sopkou, kolem které bylo jezero.

 • Děti si mohou prohlédnout a půjčit kamenné nástroje pravěkých lidí, kostru mamuta i repliky prvních řemeslných a uměleckých předmětů vytvořených člověkem.

 

 • Cílová skupina: ZŠ (4. - 6. ročník)

 

POZOR: V říjnu slavíme mezinárodní den archeologie a právě 13. října tomu bude 76 let, co Dr. Karel Žebera při geologickém výzkumu Mlazic a Vehlovic objevil štípané valounové industrie z doby kamenné.

Pojďme slavit místní archeologické nálezy vzděláváním v terénu!

DSC09736.jpg
Mravenci a brouci.jpg

Místně zakotvené aktivity

 • Programy pro ZŠ

 • Naše děti relativně často cestují, navštěvují cizí země, učí se světové jazyky a seznamují se s jinými kulturami. To je správné. Často ale neví, mnoho o svém rodném městě nebo části města, kde žijí a chodí do školy. Nikdo jim možná nevyprávěl o krajině, domech, památkách a historii Mlazic, Pšovky, Chloumku. Netuší jakou prací se živili lidé, kteří zde žili před sto až dvěma sty lety.

 • Proto jsme vytvořili nabídku násl. dvou vlastivědných vycházek:

Trilouš.jpg

Zkamenělá minulost

 • Na území dnešního Mělnicka můžeme i dnes objevit různé zkameněliny a otisky z dob, kdy svět vypadal úplně jinak než dnes.

 • Chcete vědět co je fosílie a jak vznikla, čím se zabývá geologie a co pro naši paleontologii udělal jeden Francouz, který přijel do Čech jen náhodou?

 • Toužíte si na vlastní oči prohlédnout zkameněliny českého siluru a devonu? Sahnout na ně? Můžete! Po stopách zaniklých světů s vámi půjde nadšená sběratelka zkamenělin.

 • K programu nabízíme i výtvarnou dílnu.

      

      Cílová skupina: ZŠ

Den Země

 • Nabízíme možnost vytvořit dětem program „na míru“ vč. praktického zapojení dětí do péče o zahradu (ve smyslu, pohrabat posečenou trávu, odstranit plevel z vyvýšených záhonů, setí a sázení květin, keřů atd.).

 • Dále můžete využít nabídku poznávacích her a pomůcek pro zkoumání a poznávání konkrétních témat.

 

Cílové skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ

DSC00552.jpg
DSC05463.JPG

Keramika

 • Program vhodný také pro školní družinu nebo menší skupinku dětí, které si ho vyberou na základě vlastního zájmu. Hlína + lektor + výpal

 • Cílová skupina: 12 dětí (školní družina)

Klimatická změna… a co já s tím?

 • Cílem sebezkušenostních workshopů je jednak poznat, jak se globální rozměr změny klimatu pojí s naším životem a následně si uvědomit, jak mohu do řešení klimatické změny přispět právě já.

 • Díky zájmu o věc a osobnímu zapojení mladí lidé neuvíznou v environmentální úzkosti, ale racionálně budou hledat a nacházet svá řešení.

 • Dostanou prostor diskutovat, pracovat samostatně i ve skupinách, přemýšlet a vzájemně se inspirovat.

 • Klimatické vzdělávání přirozeně rozvíjí klíčové kompetence žáků, kritické myšlení, informační a mediální gramotnost, dotkne se jejich motivace i etických a morálních postojů.

cílové skupiny: II. stupeň ZŠ a SŠ
IMG_4283.jpeg
IMG_5883.jpeg

Každý den se oblékáme

 • Oblečení je naším prvním a nejzákladnějším komunikačním prostředkem. Každý den řešíme otázku „co si vezmu na sebe“. Někdy nám jde o styl. Někdy si potřebujeme jen vybrat dobré oblečení na cesty. Co je ale na druhé straně?

 • V průměru si kupujeme 5krát víc oblečení za rok než před čtyřiceti lety. Průměrně je to 68 kusů ročně.

 • Víme kolik vody stojí výroba jednoho bavlněného trika? Kolik kg skleníkových plynů vyprodukuje 1 kg textilu?

 • Co se děje s oblečením, které se neprodá?

 • Workshop na téma oblečení žákům představí svět textilu z více stran.

 • Není jedno, co si oblékáme ani kdo naše oblečení ušil.

Cílové skupiny: II. stupeň ZŠ a SŠ

Každoročně se zapojujeme do akcí:

 • Víkend otevřených zahrad

 • Výstava na stromech (celorepublikový výstavový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby.)

 • Férová snídaně

 

 

 

 

 

 

Pokud vás naše nabídka zaujala,

těšíme se na setkání s vámi.

Líbilo by se vám realizovat některý z výše nabízených programů přímo v zahradě nebo učebně vaší školy?

Umíme k vám přijet s programy:​

 • Včely

 • Cesta do pravěku

 • Zkamenělá minulost

 • Můj rodný kraj

 • Klimatická změna... a co já s tím

 • Každý den se oblékáme

bottom of page