top of page

Eduard Štorch

(1878 – 1956)

Český pedagog, spisovatel a archeolog. Byl významným představitelem reformního pedegogického hnutí 20. století. Pracoval s dětmi a mládeží. Jeho pedagogické začátky nebyly vůbec snadné. Skutečnost, že tehdejší děti nežily v ideálních podmínkách, vzal jako výzvu. Hledal cesty, jak těmto dětem pomoci a porozumět. Snažil se vzbudit v dětech zájem, aby svůj volný čas trávily smysluplně. Pracoval s jejich reflexí, vedl je k pozorování a touze poznávat.

 

Na základě svých pedagogických zkušeností z mostecka a pražských periferií, realizoval na Libeňském ostrově projekt DĚTSKÁ FARMA. Krom toho pořádal pro děti archeologické výpravy, lyžařské kurzy, školy v přírodě, rekreační pobyty, kde nešlo jen o sport.  Štorch se i na těchto pobytech věnoval rozvoji dětské mravní výchovy a volních vlastností (odpovědnost, rozvážnost, svědomitost, spolehlivost). Celkově byl velkým zastáncem výuky pod širým nebem.

 

Spolu se Stanislavem Růžičkou propagoval myšlenku zdravého životního stylu (eubiotiky). Navazoval na středoevropské hnutí životního stylu, to z vědeckého i praktického hlediska reagovalo na akutní problémy, které přinášel nástup intenzivní industrializace.

Významná je i Štorchova činnost spisovatelská. Je autorem mnoha knih např. Lovci mamutů, Minehava (děj knihy je zasazen do mělnického kraje) a mnoha dalších titulů. Zasloužil se také o zavedení nové učebnice dějepisu (více názornosti, beletristická forma naučného textu).

bottom of page