top of page

Projekt cesty

Krajina v níž žijeme, a místa, která známe, mají vždy kulturní, sociální a ryze osobní rozměr.  

Není možné porozumět regionu v němž žijeme, aniž bychom porozuměli i lidem, kteří v něm žijí s námi nebo jej obývali před námi.

Vztah k místu, kde jsme se narodili nebo kde žijeme bývá silný. Je dobré pochopit, kde máme kořeny, osobní historii a vytvořit si na základě vlastního poznání autentické vztahy ke krajině.

Dnešní děti relativně často cestují, navštěvují cizí země, učí se světové jazyky, seznamují se s jinými kulturami. To je správné. Často toho ale příliš neví o svém rodném městě nebo části města, kde žijí a chodí do školy.

Nikdo jim možná nevyprávěl o krajině, domech, památkách, historii Mlazic, Pšovky a Chloumku.

Náš spolek Studio Eko-Logika v rámci programů pro dětmi i mládež o historii a zapomenutých místech v nejbližším okolí příležitostně informuje. Postupně jsme ale zjistili, že děti nemají žádné znalosti o místě, kde žijí, ale také pro generaci jejich rodičů je většina informací z historie Mlazic novinkou a setkávají se s nimi prvně.

Pokud víme kdo jsme i odkud jsme, má naše identita pevné základy.

 

 

bottom of page