Zkameněliny "na soutoku"

MLŽI

K nejrozšířenějším živočichům druhohorních moří patřili mlži.

 

INOCERAMUS

(z řečtiny „silný hrnec“)

Pochází ze zaniklého rodu fosilních mořských mlžů.  Podobal se příbuzným okřídleným perleťovým ústřicím z rodu Pteria.

Inoceramus má oválnou až jazykovitou schránku se soustřednými vráskami a rýhami. Schránku tvoří silná vápenná vrstva tzv. ostrakum.

Je nejdůležitější zkamenělinou nacházející se ve svrchnokřídových sedimentech Českého masivu.

Inoceramus

Nález: Mlazice 2018, Šimon Muška

Inoceramus

Nález: Mlazice 2018, Šimon Muška

Inoceramus

Nález: Mlazice 2018, Šimon Muška

Negativ a pozitiv

Nález: Mlazice 2019, Matěj Muška

Negativ a pozitiv

Nález: Mlazice 2019, Matěj Muška

Inoceramus

Nález: Mlazice 2018, Šimon Muška

Inoceramus

Nález: Mlazice 2018, Jonáš Muška

Inoceramus

Nález: Mlazice 2018, Šimon Muška

NEITHEA

mlž z období křídy. Nejrozšířenější zkamenělina spodních souvrství české křídové pánve. Téměř kruhovité drobné schránky tohoto mlže jsou rýhovány jemnými paprsčitými žebry a přírůstkovitými liniemi. Velmi dobře jsou vyvinuta křidélka.

Neithea

Nález: Vehlovice - Mlazice 2019, Jonáš Muška

Neithea

Nález: Vehlovice - Mlazice 2019, Jana Volková

Neithea

Nález: Vehlovice 2018, Matěj Muška

Nález: Lhotka 2017

TRILOBITI

jsou krásní, výhradně prvohorní členovci patří k nejdůležitějším vůdčím zkamenělinám především kambria a ordoviku.

Hřbetní a postranní část těla trilobitů i okraje břišní části byly kryty chitinózním krunýřem, zpevněným uhličitanem nebo fosforečnanem vápenatým. Břišní stěnu pokrývala pouze tenká blána. Ke styku s vnějším prostředím sloužil na břišní straně těla pár tykadel a tělní přívěsky, které u ústního otvoru přešly v kusadla a na ocasním štítu byly přizpůsobeny k dýchání (žaberní přívěsky) a k pohybu.

Pevný krunýř, který trilobitům bránil v růstu, během života několikrát svlékali (stejně jako raci).

 

Jedním z druhů trilobitů, který žil v devonském obobí tj. před 414 až 391 miliony let je ODONTOCHILE.

Odontochile

Nález: Radotín, 1988, Jana Volková

Odontochile a Dalmanitina

Nález: Sudy u Kosoře, 2015, Jana Volková

© 2020 by Studio Eko-Logika z.s.