top of page

Feuersteinova metoda v Mlazické základní škole

 

Učit se! A k čemu mi to bude? - Mlazická ZŠ učí děti propojovat učivo se životem

Než začnete cokoliv dělat, musíte si úkol pozorně prohlédnout, pečlivě přečíst zadání, promyslet si strategii, kterou úkol vyžaduje, stanovit si priority... Prostě dát si čas na rozmyšlenou. Zdá se to jednoduché a doporučí to jistě každý pedagog. Proč ale děti tak často ve škole chybují a nejsou schopny se poučit ze svých chyb, proč se nezamyslí?!

Stejnou otázku si položil Prof. R. Feuerstein, který si dále všímal, že některé děti selhávají, protože nejsou schopny se vyrovnat s formální situací učení, ale v mimoškolním prostředí - ve hře, při práci, která zahrnuje komplexní dovednosti, fungují bez problému. Ve škole se naučí novým dovednostem, ale druhý den už tyto dovednosti ztrácejí. Někdy tak dalece, že se zdá, jako by se nikdy s těmito informacemi nesetkaly. Čím to je? Tyto děti se, podle Feuersteina, nenaučily myslet v souvislostech, nejsou schopny poznatky strukturovat a organizovat (protože přijímají jen jednotlivé informace) jejich základní charakteristikou je impulzivnost v jednání a myšlení.

Aby dětem pomohl lépe fungovat ve škole i v praktickém životě, vytvořil Feuernstein metodu zkráceně známou jako FIE. Jednou její částí je soubor pracovních listů, v nichž si žáci trénují pozornost, učí se nastavovat si strategie a priority, které vedou k úspěšnému řešení a pomohou jim dovést práci do zdárného konce. Druhá část je praktické propojování naučeného s každodenní realitou – konkrétně, kde a kdy takový způsob myšlení využívají, aniž si to uvědomují. Cílem je naučit žáky reflektovat své myšlení a hodnotit své poznávací dovednosti, přesně se vyjadřovat a zobecnit způsoby uvažování. Ve FIE se děti neznámkují, ale jsou motivovány vlastním způsobem práce (vnitřní motivace). Nepoužívá se soutěžení, ale respektuje se osobní tempo každého dítěte. Motto Feuersteinovy metody zní: Nechte mě chvilku! Já si to rozmyslím...

Dnes se s tímto programem pracuje v sedmdesáti zemích a byl přeložen do 18 jazyků.

Žáci ze ZŠ Mlazice mají již druhým pololetím možnost pracovat a rozvíjet svoje učební strategie pomocí FIE. Účastníci kurzů FIE se setkávají každý týden po vyučování, aby ve svém volném čase přemýšlely, jak funguje jejich mysl, proč děláme chyby, jak se z nich poučit, jak jim předcházet. Soustředěně pracují a následně o své práci hovoří, učí se formulovat, argumentovat i naslouchat jeden druhému.

Inspirační kurz Feuersteinovy metody určený dospělým posluchačům se rozhodla absolvovat také část pedagogického sboru ZŠ Mlazice.
 

Podrobněji o metodě FIE:  (více...)

Feuersteinova metoda.jpg

Nechte mě chvilku...
Já si to rozmyslím!

bottom of page