ŠTORCHOVA ZAHRADA

          Krajina v níž žijeme a místa, která známe, mají vždy i kulturní, sociální a ryze osobní rozměr. Není možné porozumět regionu, v němž žijeme, aniž bychom porozuměli i lidem, kteří v něm žijí.  Vztah k místu, kde jsme se narodili bývá silný. Proto je dobré našemu kraji porozumět, pochopit kde máme kořeny, vytvořit si vlastní vztah.

 

          Pokud chceme historii krajiny určitého místa co nejlépe poznat, existují k tomu dvě cesty, které se neodmyslitelně doplňují. První cestou je studium dostupných historických pramenů (kroniky, historické mapy, malby, archeologické výzkumy, letecké snímky). Druhou cestou je trpělivý průzkum krajiny v terénu, hledání indicií a vyvozování souvislostí.

 

Co „Na Včelíně“ bude...

- Včely

- Meteorologická budka s měřením

- Kompost, žížaly

- Brouci

- Ptačí budky a krmítko

- Benjesův plot 

- Historie

- Regionální výuka

- Mineralogická sbírka

- Dendrofon

- Pravěk

- Byliny, vyvýšené záhony, jezírka...

- Vrbové „stavby“

- Maringotka

- Venkovní pec na výpal keramiky

- Stanoviště geocachingové schrány

...

 

 

Budeme vycházet z principů permakulturního designu podle Davida Holmgrena:

 

1) Pozoruj a jednej (Krása je v očích pozorovatele)

2) Zachycuj a uchovávej energii (Kuj železo, dokud je žhavé)

3) Získávej výnos (S prázdným žaludkem se špatně pracuje)

4) Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu (Hříchy otců se projevují na dětech do sedmé generace)

5) Využívej obnovitelných zdrojů a služeb a važ si jich (Příroda sama ví, co dělá)

6) Nevytvářej odpad (Kdo šetří má za tři. Jedna včasná záplata ušetří devět dalších)

7) Navrhuj od vzorů k detailům (Pro stromy nevidět les)

8) Dej přednost začleňování před oddělováním (Více rukou, méně práce)

9) Využívej malých a pomalých řešení (Čím jsou větší, tím tvrději dopadají. Pomalí a vytrvalí vyhrávají)

10) Využívej rozmanitosti a važ si jí (Neukládej všechna vejce do jednoho košíku)

11) Využívej krajů a važ si okrajových systémů (Nemysli si, že jsi na správné cestě jen proto, že je dobře vyšlapaná)

12) Využívej změnu tvořivě a tvořivě na ni reaguj (Vize není o tom, jaké jsou věci nyní, ale jaké budou)

© 2018 by Studio Eko-Logika z.s.