top of page

ŠTORCHOVA ZAHRADA

Na počátku byl údiv - jak je možné, že inspirativní činy takového prosociálního rebela, kterým byl EDUARD ŠTORCH jsou dnešnímu školství tak cizí...

Více o Eduardu Štorchovi

Libeňská Dětská farma - to byl přece úžasný počin, kam se to všechno ztratilo?! Ač nejsme alternativci, přece nám některé Štorchovy myšlenky nešly z hlavy. A tak vznikl KERAMICKÝ KROUŽEK při ZŠ Mlazice. Aktivita pro všechny děti, které chtějí něco vytvářet. Žádné talentovky, žádné "umění" a kurzovné jen za hlínu a následný výpal keramiky. Prostě podpoříme rozvoj jemné motoriky a dětskou tvořivost "prvostupňáků" z mlazické ZŠ. 

Pojďme dál. V roce 2018 jsme zakoupili příšerně zanedbaný kousek země. Vize? Zahrada s prvky permakultury. Vycházíme ze zásad permakulturního designu podle Davida Holmgrena: 

1) Pozoruj a jednej (Krása je v očích pozorovatele)

2) Zachycuj a uchovávej energii (Kuj železo, dokud je žhavé)

3) Získávej výnos (S prázdným žaludkem se špatně pracuje)

4) Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu (Hříchy otců se projevují na dětech do sedmé generace)

5) Využívej obnovitelných zdrojů a služeb a važ si jich (Příroda sama ví, co dělá)

6) Nevytvářej odpad (Kdo šetří má za tři. Jedna včasná záplata ušetří devět dalších)

7) Navrhuj od vzorů k detailům (Pro stromy nevidět les)

8) Dej přednost začleňování před oddělováním (Více rukou, méně práce)

9) Využívej malých a pomalých řešení (Čím jsou větší, tím tvrději dopadají. Pomalí a vytrvalí vyhrávají)

10) Využívej rozmanitosti a važ si jí (Neukládej všechna vejce do jednoho košíku)

11) Využívej krajů a važ si okrajových systémů (Nemysli si, že jsi na správné cestě jen proto, že je dobře vyšlapaná)

12) Využívej změnu tvořivě a tvořivě na ni reaguj (Vize není o tom, jaké jsou věci nyní, ale jaké budou)

 

Než jsme mohli tu step bez ostychu nazvat zahradou, chvíli to trvalo a trochu to i bolelo. Děkujeme všem, kteří nám někdy přišli pomoc!

bottom of page