top of page

Zahrada Na Včelíně

DSC02672_edited_edited.jpg

Přírodní Zahrada Na Včelíně je pozemek o rozloze cca 7000 m2 v Mělníku – Mlazicích, který je částečně oplocený. Na pozemku je umístěna maringotka, která jednak tvoří zázemí programů v nepříznivém počasí, jednak jsou v ní umístěny pomůcky, mikroskopy na pozorování atp. V otevřené části zahrady je umístěno krmítko pro ptáky, klasický kompostér v roce 2019 přibydlo jezírko, broukoviště, malý biotop pro ježky, pozorovatelna ptáků a zvěře atd. Do otevřené části zahrady (sad) má celoročně přístup široká veřejnost.

 

V minulém letech jsme ve věci Zahrady Na Včelíně navázali spolupráci s místní ZŠ Mělník – Mlazice. Oslovili jsem také MŠ V Zátiší, která s námi v minulých letech absolvovala projekt „Lovci mamutů“ a letos se zapojili do projektu Zvířata a jejich stopy. Na jaře 2020 si děti ze školky přijdou Na Včelín osadit svůj vyvýšený záhon sadbou, kterou sami předpěstují a následně se budou o záhonek starat.

Se ZŠ Mlazice spolupracuje náš spolek od roku 2015 (keramický kroužek, Feuersteinova metoda instrumentálního uspořádání, projekt Keramika od pravěku po současnost, založení vermikompostéru se žáky II. a III. ročníku, o který se nyní děti z jednotlivých tříd v rámci EVVO učí starat a tak i chápat význam kompostování). Škola využívá naše programy v rámci enviromentální výchovy (EVVO), která je průřezovým tématem ukotveným v Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Konkrétně se jedná o okruhy:

  • Člověk a svět

  • Člověk a příroda

  • Člověk a společnost

  • Člověk a zdraví

  • Umění a kultura

Na všechny výše uvedené okruhy témat EVVO jsme vytvořili pro ZŠ konkrétní programy vč. adekvátní praktické aktivity v Zahradě Na Včelíně (místně zakotvené učení). V letošním školním roce jsme škole nabídli dva nové projekty na téma historie Mlazic a okolí.

Cílem enviromentální výchovy podle RVP ZV je vést žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí, ovlivňovat je v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace, životním stylu a hodnotové orientace.

Klíčovým tématem enviromentální výchovy vůbec, je enviromentální gramotnost, která zahrnuje vědomosti, dovednosti, postoje, osvojené návyky a prožitek sounáležitosti s přírodou.

 

V neposlední řadě chceme celým projektem Zahrada Na Včelíně reagovat i na skutečnost, že člověk dnešní doby tráví většinu svého času v budovách. Stejně jako se většina dětských volnočasových aktivit realizuje také v uzavřených interiérech.

V programech Zahrady Na Včelíně naleznete:

- semínkovnu

- naše didaktické pomůcky

- včelstva

- vyvýšené záhony

- bylinkovou spirálu

- vermikompostér

- ovocný sad

- mineralogické sbírky

- dendrologické sbírky

- houboviště

- geocachigovou schránku

- krmítka a budky pro ptáky

- hmyzí hotely

- zázemí pro zahradu a její návštěvníky

- ornitologickou pozorovatelnu

- jezírko​

bottom of page